Tham gia giải đấu lũy tiến với coin của bạn
Bạn sẽ sử dụng coins từ số dư tài khoản coin của bạn để tham gia giải đấu này
Bạn có thể đặt lại điểm số hiện tại của mình và thử lại.
Sau khi hoàn tất, tiến trình hiện tại của bạn trong giải đấu này sẽ bị mất và bạn sẽ bắt đầu lại.
Required coins
Số dư của bạn
Sử dụng coin và tham gia
Khởi động lại và thử lại
Hủy

Slot game mới Super X

Tuần này, có một Slot Game siêu mới trong các giải đấu Social Tournaments  Sau trò chơi“Super  7″, “SuperX”   đã được tái sinh thành biểu tượng mới.  Ma trận 5×3 chín biểu tượng cung cấp các khoản thanh toán xứng đáng với các vị vua và hoàng hậu.  

Người chơi cũng có thể tận hưởng ba tính năng phần thưởng tuyệt vời. Đọc đánh giá chúng tôi về trò chơi Super X để tìm hiểu cách mở khóa các tính năng tuyệt vời này.